Доброго дня! Ми з України!

Введені санкції проти ерефовців дуже пришвидшують нашу перемогу! Багато міжнародних компаній пішли з ринку фашистів, так як розуміють, що кожна копійка сплачених податків в рф, це є та сама куля, ракета чи снаряд випущений по містах України, по людям, що намагаються захистити свої домівки та своїх рідних, по дітям та родинам, що ховаються зараз без їжі та води по підвалах у Маріуполі, Харкові, Чернігові та інших містах.

Кожен, хто залишається працювати зараз в рф опосередковано чи напряму, підримує постріли, руйнування, вбивства, гвалтування, знущання, звірства проти людяності та інші військові злочини.

На жаль деякі компанії залишилися в росії. Вони обрали далі заробляти гроші підтримуючи вбивства.
Ми закликаємо Вас не купувати продукти та не користуватися послугами цих компаній!

Не будь як росіянин - не підтримуй вбивства!


Hello! We are from Ukraine!

Sanctions against russia are speeding up our victory! Many international companies have left the fascist market because they understand that every penny of taxes paid in russia is the same bullet or rocket fired by Ukrainian cities, by people who trying to protect their homes and relatives, by children and families who in hiding now without food and water in basements in Mariupol, Kharkiv, Chernihiv and other cities.

Anyone who remains to work in Russia now directly or indirectly supports shootings, destruction, murder, rape, bullying, atrocities against humanity and other war crimes.

Unfortunately, some companies remained in russia. They chose to continue making money by supporting the killings.
We urge you not to buy products and not to use the services of these companies! Don't be like a russian - don't support murders!